Studia dzienne czy zaoczne?

Studia dzienne czy zaoczne? Wszystkie polskie uczelnie oferują przyszłym studentom zarówno studia dzienne jak i zaoczne. Wielu kandydatów na studia wybierając odpowiedni kierunek już podjęło decyzję, czy chce studiować w trybie stacjonarnym czyli dziennie, czy też w trybie niestacjonarnym czyli zaocznie. Studia dzienne to takie studia, w których student uczęszcza na zajęcia od poniedziałku do piątku. Na uczelniach państwowych studenci nie opłacają nauki w trybie stacjonarnym. Natomiast, jeśli chodzi o naukę w trybie niestacjonarnym, czyli zazwyczaj w weekend studenci muszą opłacać czesne. Czesne to pewna określona kwota, którą narzucają władze uczelni, jaką studenci muszą zapłacić za możliwość nauki. Zazwyczaj jest to kilka tysięcy złotych rocznie. Można czesne opłacać w miesięcznych ratach, w dwóch ratach za semestr lub w jednej racie za rok. Większość kandydatów na studia wybiera studia stacjonarne, zwłaszcza jeżeli są to studia pierwszego stopnia. Studia dzienne wybierają również przyszli studenci prawa czy medycyny, albowiem tylko w trybie stacjonarnym można przygotować się dobrze do zawodu prawnika czy lekarza. Studia dzienne wiążą się z dość dużym nakładem finansowym, którym obarczony jest student. Z reguły to rodzice finansują w pełni studia swoich pociech. Jeżeli natomiast rodzice nie pomagają swoim dzieciom finansowo, muszą one wtedy rozpocząć pracę, większość wtedy decyduje się na studia zaoczne i pracuje na pełny etat aby móc opłacić mieszkanie, no i oczywiście czesne za studia. Materiał realizowany na studiach niestacjonarnym jest zazwyczaj okrojony w porównaniu do studiów dziennych. Wiele osób, które miały styczność zarówno ze studiami w trybie stacjonarnym, jak i ze studiami w trybie niestacjonarnym, sądzi, że studia dzienne są o wiele trudniejsze i ciężko ukończyć je z dobrym wynikiem niż studia zaoczne. Natomiast jeżeli w przyszłości będziemy ubiegać się o pracę, to większe szanse na znalezienie tej odpowiadającej naszym kwalifikacjom będzie miała osoba, która ukończyła studia dzienne. Jest ona dla przyszłego pracodawcy lepiej wykwalifikowana. To jest duży plus dla studiów dziennych. Między innymi dlatego, tak wiele osób wybiera studia w trybie stacjonarnym niż te w trybie niestacjonarnym.