Najbardziej prestiżowe kierunki studiów

Najbardziej prestiżowe kierunki studiów Większość uczelni w Polsce posiada w swojej ofercie wiele ciekawych kierunków studiów, które zaciekawiają przyszłych studentów programem studiów i po ukończeniu których łatwo nam będzie znaleźć dobrą pracę, odpowiadającą naszym kwalifikacjom oraz zainteresowaniom zdobytym dzięki studiom. Wybierając odpowiednie studia często słyszy się o tak zwanych kierunkach prestiżowych, na które progi punktowe są bardzo wysokie, a co za tym idzie trudno się na nie zakwalifikować. Lecz po ukończeniu których dobra praca jest niemal zapewniona. Jednym z najbardziej prestiżowych kierunków studiów jest prawo. Jest to kierunek humanistyczny po ukończeniu którego jesteśmy prawnikami. Aby dostać się na prawo należy zdać maturę rozszerzoną z języka polskiego, angielskiego oraz historii. Nauka na wszystkich wydziałach prawa trwa 5 lat. Po ukończeniu studiów należy zrobić aplikację. Wydziały prawa kształcą między innymi przyszłych sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz notariuszy. Najbardziej popularne wydziały prawa znajdują się na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Łódzkim. To właśnie te uczelnie przyciągają największą liczbę studentów. Kolejnym kierunkiem studiów, którego możemy przypisać do tak zwanych prestiżowych jest medycyna. Jest to niezwykle trudny kierunek. Aby dostać się na medycynę należy zdać maturę z rozszerzonej chemii, biologii oraz fizyki lub matematyki. Wynik z matur powinien wynosić około 90% w zależności od uczelni. Medycynę studiuje się na Uniwersytetach Medycznych. Nauka trwa 5 lub 6 lat. Powszechnie wiadome jest, że praktyka zawsze stoi ponad teorią, dlatego na wszystkich studiach medycznych nacisk stawiany jest na zajęcia praktyczne. Tak zwane praktyki studenckie stanowią dużą część całych studiów. To właśnie na tych zajęciach studenci stykają się z prawdziwymi przypadkami medycznymi. Innym kierunkiem zaliczanym do prestiżowych może być psychologia. Nauka na wydziałach psychologii również trwa 5 lat, są to studia humanistyczne, jednolite magisterskie. Po ich ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra psychologii i może otworzyć własny gabinet. Należy pamiętać, że praca psychologa to bardzo trudna i odpowiedzialna praca, tak samo jak praca lekarza czy prawnika.

Kierunki zamawiane studiów

Kierunki zamawiane studiów Wszystkie uczelnie w Polsce starają się aby ich oferta skierowana dla kandydatów na studentów, była jak najbardziej bogata oraz różnorodna i która odpowiadała by wielu osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia. Pozyskanie studentów przez uczelnie jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, ponieważ każdej uczelni zależy na tym, aby mieć jak największą ilość studentów na kierunkach, które oferują, Obecnie dużo słyszy się o tak zwanych kierunkach zamawianych. Cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród osób, które stają przed tym trudnym wyborem jakim jest wybranie kierunku studiów. Wiele uczelni w naszym kraju posiada w swojej ofercie tak zwane kierunki zamawiane. W ofercie rekrutacyjnej kierunki zamawiane mają między innymi uczelnie: warszawskie, poznańskie, krakowskie, łódzkie oraz gdańskie. Są to takie kierunki, które wykształcą specjalistów, na których obecnie jest zapotrzebowanie zarówno w kraju jak i za granicą. Są to zazwyczaj kierunki przyrodnicze oraz kierunki techniczne. To właśnie na takich specjalistów czeka polski i zagraniczny rynek pracy. Uczelnie, które mają w swojej ofercie kierunki zamawiane są najczęstszymi uczelniami branymi pod uwagę przez maturzystów, którzy muszą dokonać wyboru studiów. Kierunki zamawiane są najczęściej wybieranymi kierunkami przez kandydatów na studia, między innymi dlatego, że każdy student rozpoczynający studia na takim kierunku dostanie stypendium, które będzie wypłacane co miesiąc. Wysokość takiego stypendium uzależniona jest od uczelni, która organizuje taki kierunek. Takie stypendium zazwyczaj dostają wszyscy studenci, bez względu na średnią ocen czy też sytuację materialną rodziny z jakiej pochodzi student, tak jak jest to w przypadku stypendium socjalnego czy też stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przykładowe kierunki zamawiane studiów to na przykład: chemia, technologia chemiczna, biologia, budownictwo, zoologia, matematyka lub informatyka. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, a kierunki zamawiane są niewątpliwie jedną z najkorzystniejszych ofert, jaką przygotowują dla przyszłych studentów polskie uczelnie, dlatego każdy kandydat na studia powinien rozważyć podjęcie studiów na kierunku zamawianym.

Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie

Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie Obecnie wiele studentów decyduje się na to, aby studiować dwa kierunki jednocześnie. Kandydat na pracownika, który ma ukończone dwa kierunki studiów jest atrakcyjniejszy dla przyszłego pracodawcy. Ma bogatsze doświadczenie i wiedzę, a co za tym idzie zwiększają się jego szanse na dobrą pracę. Niestety, niektóre kierunki studiów są tak absorbujące, że zwyczajnie nie ma w tygodniu czasu na to, żeby studiować jeszcze inny kierunek. Istnieje możliwość studiowania drugiego kierunku w trybie niestacjonarnym, czyli w weekendy, ale to wiąże się z dość dużymi kosztami i nie każdy student może sobie na to pozwolić. Jeżeli zdecydujemy się na studiowanie drugiego kierunku, który jest jakoś związany z tym pierwszym, istnieje możliwość, że niektóre przedmioty będą się powielały i oceny mogą zostać przepisane, pod warunkiem, że zgodzi się na to prowadzący przedmiot. Bardzo podobnie może być w przypadku praktyk studenckich ciągłych. Pomimo, że studiowanie dwóch kierunków jednocześnie wymaga wielu wyrzeczeń to bez wątpienia ma to więcej zalet niż wad. Na pewno pomoże to w znalezieniu lepszej pracy w przyszłości, oraz pomoże zdobyć wiele przydatnej wiedzy, która niewątpliwie może zaowocować w przyszłości.