Wychowanie dzieci w Szwecji

Wychowanie dzieci w Szwecji Kolejnym modelem wychowania, który znacznie rożni się podejściem od naszego polskiego jest wychowanie w Szwecji. W Polsce poród oraz wszystko co z nim związane leży w kwestii kobiety, często zostaje z tym sama, tym czasem w Szwecji jest nieco inaczej, ojcowie od początku są głęboko zaangażowani w przyjście na świat ich dziecka, towarzyszą nawet żoną na porodówce. Jeśli oboje chcą pracować wówczas mogą skorzystać z rozwiązania proponowanego przez rząd szwedzki, mianowicie żłobek. Co bardzo ważne należy się on każdej rodzinie, a opłata za niego jest podobnie jak w przypadku Francji uzależniona od statusu majątkowego danej rodziny. Kiedy dzieci podrosną wówczas mogą korzystać już z przedszkoli. Model wychowania w Szwecji jest bardzo luźny, rodzice pozwalają dzieciom na wiele, ceniąc przy trym ich zdanie. Panuje tutaj zasada demokracji, czyli każdy bez względu na wiek może wyrażać swoje zdanie i trzeba się z tym liczyć. Kolejną cechą wychowania w Szwecji jest nauka otwartości oraz tolerancji, której w Polsce nie wątpliwie nadal brakuje. Szwedzkie dzieci mogą się bawić wszystkimi zabawkami, nawet wchodzić do obcego domu jeśli są spragnione, każdy jest otwarty na drugą osobę. Co ważne naród ten nie jest jak Polacy zamknięty, gdzie każdy żyje na swoim podwórku, tylko wręcz przeciwnie ludzie wychodzą do siebie. W Szwecji w przeciwieństwie do Polski kładzie się nacisk na rolę ojca, nie jest on jedynie pracującym ojcem, wykonuje nad dzieckiem wszystkie czynności, karmi, myje, uczestniczy w życiu szkoły. Nawet jeśli małżeństwo z jakiś przyczyn się rozpadnie dziecko nie zostaje tylko z matką, często sądy orzekają prawa rodzicielskie po połowie dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko pozostaje w kontakcie z obojgiem rodziców. Model wychowania w Szwecji jest dość specyficzny, ponieważ ujmuje w sobie dużą rolę ojca. Zazwyczaj to matka zajmuje się dzieckiem, a tym czasem w Szwecji występuje podział obowiązków. Dla dziecka jest to dobre rozwiązanie ponieważ nawiązuje dobrą wieź z obojgiem rodziców oraz nabywa wielu cennych zdolności.