Najbardziej prestiżowe kierunki studiów

Najbardziej prestiżowe kierunki studiów Większość uczelni w Polsce posiada w swojej ofercie wiele ciekawych kierunków studiów, które zaciekawiają przyszłych studentów programem studiów i po ukończeniu których łatwo nam będzie znaleźć dobrą pracę, odpowiadającą naszym kwalifikacjom oraz zainteresowaniom zdobytym dzięki studiom. Wybierając odpowiednie studia często słyszy się o tak zwanych kierunkach prestiżowych, na które progi punktowe są bardzo wysokie, a co za tym idzie trudno się na nie zakwalifikować. Lecz po ukończeniu których dobra praca jest niemal zapewniona. Jednym z najbardziej prestiżowych kierunków studiów jest prawo. Jest to kierunek humanistyczny po ukończeniu którego jesteśmy prawnikami. Aby dostać się na prawo należy zdać maturę rozszerzoną z języka polskiego, angielskiego oraz historii. Nauka na wszystkich wydziałach prawa trwa 5 lat. Po ukończeniu studiów należy zrobić aplikację. Wydziały prawa kształcą między innymi przyszłych sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz notariuszy. Najbardziej popularne wydziały prawa znajdują się na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Łódzkim. To właśnie te uczelnie przyciągają największą liczbę studentów. Kolejnym kierunkiem studiów, którego możemy przypisać do tak zwanych prestiżowych jest medycyna. Jest to niezwykle trudny kierunek. Aby dostać się na medycynę należy zdać maturę z rozszerzonej chemii, biologii oraz fizyki lub matematyki. Wynik z matur powinien wynosić około 90% w zależności od uczelni. Medycynę studiuje się na Uniwersytetach Medycznych. Nauka trwa 5 lub 6 lat. Powszechnie wiadome jest, że praktyka zawsze stoi ponad teorią, dlatego na wszystkich studiach medycznych nacisk stawiany jest na zajęcia praktyczne. Tak zwane praktyki studenckie stanowią dużą część całych studiów. To właśnie na tych zajęciach studenci stykają się z prawdziwymi przypadkami medycznymi. Innym kierunkiem zaliczanym do prestiżowych może być psychologia. Nauka na wydziałach psychologii również trwa 5 lat, są to studia humanistyczne, jednolite magisterskie. Po ich ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra psychologii i może otworzyć własny gabinet. Należy pamiętać, że praca psychologa to bardzo trudna i odpowiedzialna praca, tak samo jak praca lekarza czy prawnika.