Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów Powszechnie wiadome jest, że studia, zwłaszcza te w trybie stacjonarnym to dla wszystkich rodziców duże koszty. Jeżeli student nie pracuje, musi liczyć na pomoc swoich rodziców, które zazwyczaj mają na utrzymaniu jeszcze uczące się rodzeństwo. Każdy rodzic chce aby jego dziecko zdobyło jak najlepsze wykształcenie, które pozwoli dziecku na znalezienie dobrze płatnej i zadowalającej pracy. Na uczelniach państwowych nauka pobierana przed studentów jest bezpłatna, oczywiście jeśli studiujemy w trybie stacjonarnym, czyli dziennym. Jeżeli studiujemy na uczelni prywatnej lub na uczelni państwowej, ale w trybie niestacjonarnym to co miesiąc musimy wpłacać na konto uczelni tak zwane czesne, czyli opłatę jaką wpłacić na konto uczelni, za możliwość studiowania. Wszystkie uczelnie, zarówno państwowe jak i prywatne mają możliwość wypłacenia studentom stypendium. Wyróżniamy dwa rodzaje stypendiów, pierwsze to socjalne. Jest to stypendium, które skierowane jest dla osób, których dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie nie przekracza danej kwoty. Jest to kwota ustalana przez rektora lub inną osobę z władz uczelnianych. Aby otrzymać takie stypendium należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w naszej rodzinie. Jeżeli studiujemy dziennie do naszego stypendium socjalnego możemy dodatkowo otrzymać pieniądze na wyżywienie i zamieszkanie. Aby uzyskać te dodatki do stypendium socjalnego należy wypełnić odpowiednie wnioski i dostarczyć je do odpowiedniej jednostki administracyjnej. Drugim rodzajem stypendium, które możemy otrzymać od władz uczelni jest stypendium rektora. Jest to stypendium dla najlepszych studentów. Aby je otrzymać trzeba mieć bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen ze studiów musi wynosić około 4.5. To jest jedyne kryterium jakie musi spełnić osoba, które ubiega się o stypendium dla najlepszych studentów. Stawka stypendium socjalnego i stypendium rektora jest podobna i zależy indywidualnie od uczelni. Stypendia te przyznawane są na okres 9 miesięcy. Może nie być wypłacone jeżeli utracimy status studenta. Władze uczelni zawsze na początku roku akademickiego przedstawiają studentów, którzy rozpoczynają naukę ofertę pomocy, o którą mogą starać się studenci.